zorgbedrijf / Covid-19

Covid-19

Op deze pagina geven wij een opsomming van de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het corona virus zoals die gelden voor Zorgbedrijf Harelbeke. Verder gelden ook alle maatregelen die de overheid heeft uitgevaardigd. Deze maatregelen gelden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die noodzakelijk zijn.

WOONZORGCENTRA

Bezoek in de woonzorgcentra

Bezoek is mogelijk in beide woonzorgcentra.

Bezoek is enkel mogelijk indien je zelf niet ziek bent.  Bezoekers dragen steeds een chirurgisch mondneusmasker.

Tijdens de bezoekuren kan de bewoner, al dan niet met zijn vaste bezoeker of knuffelcontact, rond de site van het woonzorgcentrum gaan wandelen.  De bewoners kunnen het woonzorgcentrum verlaten voor medische bezoeken (zakelijke bezoeken worden zoveel als mogelijk in het woonzorgcentrum zelf geregeld).

Digitaal bezoek aan bewoners woonzorgcentra

Het Zorgbedrijf kocht bijkomende iPads en smartphones aan zodat de 8 zorgafdelingen in de woonzorgcentra voldoende middelen hebben om onze bewoners in contact te brengen met hun familie en naasten.

Digitale bezoekjes blijven mogelijk na afspraak (1 dag op voorhand).  De aanvragen gebeuren rechtstreeks op de afdelingen.

CENTRUM VOOR DAGVERZORGING

Het centrum voor dagverzorging blijft open.

LOKALE DIENSTENCENTRA

Gezien de maatregelen om het coronavirus in te perken weer verstrengd worden, dienen de clubwerkingen (die sinds de aanwezigheid van het coronavirus op andere locaties doorgingen) tijdelijk stopgezet te worden, tot nader tegenbericht.

Je kan echter wel de centrumleiders treffen op verschillende locaties voor een 1-op-1 babbel. Dit omdat we het belangrijk vinden om op een veilige manier contact te blijven houden met de inwoners van Harelbeke. Sommige babbels vinden buitenshuis plaats, op een bankje. Let wel: bij neerslag of vriesweer gaan deze niet door.  Centrumleider Mieke Derez is tijdelijk afwezig met ingang van maandag 1 februari, Pedro Meerschman neemt gedurende de afwezigheid de taken van Mieke over.

Een overzicht van waar je ons kan vinden (onder voorbehoud van wijzigende coronamaatregelen bepaald door nationale beslissingen en/of aanvullende voorzorgsmaatregelen van lokale besturen):

 • Woensdag 20 januari - bankje petanquevelden De Vlinder: 14u30-15u30 (niet bij vries of neerslag)
 • Dinsdag 26 januari - Dorpshuis De Rijstpekker: 14u00-16u00
 • Woensdag 27 januari - bankje kerk Zandberg: 14u30-15u30 (niet bij vries of neerslag)
 • Maandag 1 februari - wijkhuisje Stasegem (Kerkplein): 14u00-16u00
 • Dinsdag 2 februari - wijkhuisje Bavikhove (Tuinwijk): 14u00-16u00
 • Woensdag 3 februari - bankje kerk Zandberg: 14u30-15u30 (niet bij vries of neerslag)
 • Woensdag 3 februari - wijkhuisje Overleie (Korenbloemstraat): 14u00 - 16u00
 • Maandag 8 februari - wijkhuisje Eiland (Plein): 14u00-16u00
 • Dinsdag 9 februari - Dorpshuis De Rijstpekker: 14u00-16u00
 • Maandag 15 februari - wijkhuisje Stasegem (Kerkplein): 14u00-16u00
 • Dinsdag 16 februari - wijkhuisje Arendswijk (Broekplein): 14u00-16u00
 • Dinsdag 16 februari - wijkhuisje Bavikhove (Tuinwijk): 14u00-16u00
 • Woensdag 17 februari - bankje petanquevelden De Vlinder: 14u30-15u30 (niet bij vries of neerslag)
 • Dinsdag 23 februari - Dorpshuis De Rijstpekker: 14u00-16u00

Zin in een babbel of vragen over ons zorgaanbod?  Kom zeker langs (breng je mondneusmasker mee).

Behalve deze vaste momenten kan je ook een afspraak maken om een 1-op-1 babbel te voeren met een centrumleider. Je belt of mailt hiervoor naar het onthaal van De Vlinder via 056 73 53 90 of onthaal@harelbeke.be. De centrumleider neemt daarna contact met jou om de afspraak en locatie vast te leggen. Deze afspraken kunnen op volgende momenten doorgaan: op dinsdagvoormiddag of donderdag met Dagmar Vereecke (centrumleider Dorpshuis De Rijstpekker), op maandagnamiddag met Louise Desloovere (centrumleider De Parette)

In Dorpshuis De Rijstpekker is zaalverhuur niet meer mogelijk.  Het onthaal is gesloten en de telefoon wordt omgeleid naar het onthaal van De Vlinder. Tijdens de 1-op-1-babbels die ingepland staan in Dorpshuis De Rijstpekker (zie hierboven), is de centrumleider ook telefonisch beschikbaar: 056 73 52 70.

Zorgbedrijf Harelbeke voorziet ook opvolging voor mensen in de thuissituatie. Sinds het begin van de coronacrisis werden systematisch 80-plussers opgebeld om te vragen hoe het met hen gaat, of we hen ergens mee kunnen helpen. In het kader van buurtgerichte zorg gaan we ook naar die mensen toe. Met 1-op-1 bezoekjes en gesprekjes willen wij de mensen in de verschillende buurten van Harelbeke beter leren kennen en ondersteunen. Gezien de verstrengde maatregelen wordt er eerst telefonisch contact genomen en daarna afgesproken op welke manier men verder kan geholpen worden.

MINDER MOBIELENCENTRALE

De minder mobielencentrale biedt een beperkte dienstverlening, enkel voor strikt noodzakelijk vervoer van individuele gebruikers.

THUISZORGDIENSTEN

De dienst maaltijden aan huis blijft gegarandeerd.  Ook de poetsdienst komt gewoon verder langs.

De gezondheidsconsultaties gaan niet door.

Wie vragen heeft, kan terecht bij de Zorglijn 056/89 91 00 of zorglijn@zbharelbeke.be.