zorgbedrijf / Covid-19

Covid-19

Op deze pagina geven wij een opsomming van de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het corona virus zoals die gelden voor Zorgbedrijf Harelbeke. Verder gelden ook alle maatregelen die de overheid heeft uitgevaardigd. Deze maatregelen gelden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die noodzakelijk zijn. Alle aanpassingen zullen op deze pagina gecommuniceerd worden.

Beperkt bezoek mogelijk in WZC De Vlinder

Vanaf maandag 18 mei is er terug beperkt bezoek mogelijk in De Vlinder.

Elke bewoner kan één bezoek per week ontvangen.  Bij voorkeur komt één en dezelfde persoon op bezoek.

Een bezoekje duurt maximum 15 minuten en gaat door in een afzonderlijke bezoekersruimte.

Bezoek is enkel mogelijk indien je niet ziek bent.  Door een verklaring op eer te ondertekenen verklaar je dat je:

  • in de voorbije 14 dagen geen positieve COVID-19 test hebt gehad. Indien je positief testte, kan je enkel terug op bezoek komen indien je beschikt over een attest van de huisarts waarin vermeld staat dat je niet meer besmettelijk bent;
  • de voorbije 14 dagen geen symptomen gehad hebt die vermoeden geven van COVID-19 (o.a.. aanhoudende hoest, kortademigheid, pijn op de borstkast, geur- of smaakverlies, koorts, keelpijn, spierpijn, buikloop, …);
  • de voorbije 14 dagen geen contact gehad hebt met een persoon besmet met het COVID-19 virus of met een vermoeden van besmetting met dit virus;
  • akkoord gaat met de bezoekregels.

Reserveer op voorhand via het nummer 056 89 78 86.  Dit nummer is bereikbaar tijdens de kantooruren.

Bezoek is mogelijk elke werkdag, uitgezonderd op donderdag.

  • In de voormiddag zijn er drie bezoekmomenten:10.10 uur, 10.50 uur en 11.30 uur.
  • In de namiddag zijn er vier bezoekmomenten:14.10 uur, 14.55 uur, 15.40 uur, 16.25 uur. Op dinsdag komt daar nog een vijfde bezoekmoment bij om 17.10 uur.

Lees alvast hoe je veilig op bezoek kan komen en welke veiligheidsvoorschriften je moet naleven.

In Ceder aan de Leie wordt voorlopig nog geen bezoek toegelaten.  Van zodra dit mogelijk is, start de bezoekregeling ook daar onmiddellijk op.

*

Digitaal bezoek aan bewoners woonzorgcentra

Het Zorgbedrijf kocht bijkomende iPads en smartphones aan zodat de 8 zorgafdelingen in de woonzorgcentra voldoende middelen te hebben om onze bewoners in contact te brengen met hun familie en naasten.

Digitale bezoekjes blijven mogelijk na afspraak.  Voor Ceder aan de Leie op het nummer 056 89 78 83, voor De Vlinder op het nummer 056 89 78 86.  Deze nummers zijn bereikbaar tijdens de gewone kantooruren.

Een afspraak voor een digitaal bezoekje aan de bewoners is mogelijk op weekdagen van 10.00 uur tot 11.30 uur, en van 13.30 uur tot 16.30 uur.   Bij het maken van de afspraak geef je aan via welk systeem je contact wenst te maken (we gebruiken om te beginnen Skype, WhatsApp en Facetime).

*

Centrum voor dagverzorging blijft voorlopig gesloten

Momenteel worden de nodige voorbereidingen getroffen om een veilige heropstart van het centrum voor dagverzorging mogelijk te maken.  Intussen volgt Zorgbedrijf Harelbeke de bezoekers van het centrum voor dagverzorging op in de thuiszorgsituatie.

*

Woonzorgcentra gesloten van 12 maart tot en met 14 juni

Om de werking van de woonzorgcentra niet te ontwrichten, zal er een uitzondering gemaakt worden voor (en dus wel toegang verleend worden aan):

  • externe zorgverstrekkers;
  • stagiair(e)s;
  • bijkomende uitzonderingen kunnen worden toegestaan door directie en coördinerend en raadgevend arts van het woonzorgcentrum maar enkel in heel uitzonderlijke omstandigheden.

We begrijpen dat dit zeer ingrijpend is. Op de eerste plaats voor de bewoners van de woonzorgcentra, maar we onderschatten zeker ook niet de impact voor hun naasten.

Alle bewoners van woonzorgcentrum Ceder aan de Leie en De Vlinder werden op de hoogte gebracht van de tijdelijke sluiting.  Activiteiten met externen werden afgelast.

Enkel de noodzakelijke en dringende verplaatsingen buiten het woonzorgcentrum blijven gegarandeerd.

Wij proberen alle bewoners gerust te stellen en op te vangen.

Wij proberen zoveel mogelijk de familie en naasten zelf persoonlijk te contacteren in verband met allerlei praktische afspraken.

*

Lokale dienstencentra en wijkhuisjes gesloten van 12 maart tot en met 7 juni

Niettegenstaande kapsalons terug hun deuren kunnen openen, is het kapsalon en de pedicure in het lokale dienstencentrum nog steeds gesloten.  Ook de cafetaria en het restaurant zijn gesloten, geplande activiteiten zijn afgelast. Voor wie betaald heeft voor een bepaalde activiteit voorzien we een passende regeling.

Zorgbedrijf Harelbeke voorziet opvolging van de bezoekers van de dienstencentra in de thuissituatie.  Gebruikers van de restaurants krijgen de mogelijkheid om maaltijden aan huis af te nemen.

Alle externe activiteiten in Dorpshuis De Rijstpekker via zaalverhuur zijn geannuleerd. Ook de Babbelbuur rijdt niet uit.

*

Minder mobielencentrale

De minder mobielencentrale biedt een beperkte dienstverlening, enkel voor strikt noodzakelijk vervoer van individuele gebruikers.

*

Thuiszorgdiensten

De dienst maaltijden aan huis blijft gegarandeerd.  Ook de poetsdienst komt gewoon verder langs.

De gezondheidsconsultaties gaan echter niet door.

Wie vragen heeft, kan terecht bij de Zorglijn 056/89 91 00 of zorglijn@zbharelbeke.be.