zorgbedrijf / Covid-19

Covid-19

Op deze pagina geven wij een opsomming van de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het corona virus zoals die gelden voor Zorgbedrijf Harelbeke. Verder gelden ook alle maatregelen die de overheid heeft uitgevaardigd. Deze maatregelen gelden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die noodzakelijk zijn. Alle aanpassingen zullen op deze pagina gecommuniceerd worden.

DIGITAAL BEZOEK AAN BEWONERS WOONZORGCENTRA

De voorbije dagen kochten we bijkomende iPads en smartphones aan om op onze 8 zorgafdelingen in de woonzorgcentra voldoende middelen te hebben om onze bewoners in contact te brengen met hun familie en naasten.

De eerste digitale bezoekjes zijn mogelijk, na afspraak. Wij voorzien inzet van extra medewerkers om de bewoners op die momenten te ondersteunen.

Vanaf nu kunnen familie en naasten telefonisch een afspraak vastleggen: voor Ceder aan de Leie op het nummer 056 89 78 83, voor De Vlinder op het nummer 056 89 78 86.  Deze nummers zijn bereikbaar tijdens de gewone kantooruren.

Een afspraak voor een digitaal bezoekje aan de bewoners is mogelijk op weekdagen van 10.00 uur tot 11.30 uur, en van 13.30 uur tot 16.30 uur. We beginnen in deze eerste fase met één contact per familielid per week.

Bij het maken van de afspraak geef je aan via welk systeem je contact wenst te maken (we gebruiken om te beginnen Skype, WhatsApp en Facetime). Indien haalbaar breiden we het aantal contacten en de systemen verder uit.

*

Centrum voor dagverzorging gesloten van 14 maart tot en met 19 april

Het centrum voor dagverzorging sluit van 14 maart tot en met 19 april.

Zorgbedrijf Harelbeke voorziet opvolging van de bezoekers van het centrum voor dagverzorging in de thuiszorgsituatie.

*

Woonzorgcentra gesloten van 12 maart tot en met 19 april

Vanaf 12 maart zijn de woonzorgcentra gesloten, voorlopig tot het einde van de paasvakantie (dus tot en met 19 april 2020).

Om de werking van de woonzorgcentra niet te ontwrichten, zal er een uitzondering gemaakt worden voor (en dus wel toegang verleend worden aan):

  • externe zorgverstrekkers;
  • stagiair(e)s;
  • bijkomende uitzonderingen kunnen worden toegestaan door directie en coördinerend en raadgevend arts van het woonzorgcentrum maar enkel in heel uitzonderlijke omstandigheden.

We begrijpen dat dit zeer ingrijpend is. Op de eerste plaats voor de bewoners van de woonzorgcentra, maar we onderschatten zeker ook niet de impact voor hun naasten.

Alle bewoners van woonzorgcentrum Ceder aan de Leie en De Vlinder werden op de hoogte gebracht van de tijdelijke sluiting.  Activiteiten met externen werden afgelast.

Enkel de noodzakelijke en dringende verplaatsingen buiten het woonzorgcentrum blijven gegarandeerd.

Wij proberen alle bewoners gerust te stellen en op te vangen.

Wij proberen zoveel mogelijk de familie en naasten zelf persoonlijk te contacteren in verband met allerlei praktische afspraken.

*

Lokale dienstencentra en wijkhuisjes gesloten van 12 maart tot en met 19 april

De lokale dienstencentra en wijkhuisjes zijn gesloten van 12 maart tot en met 19 april.

Cafetaria, restaurant, kapsalon, pedicure enzovoort zijn gesloten. Geplande activiteiten zijn afgelast. Voor wie betaald heeft voor een bepaalde activiteit voorzien we een passende regeling.

Zorgbedrijf Harelbeke voorziet opvolging van de bezoekers van de dienstencentra in de thuissituatie.

Gebruikers van de restaurants werden gecontacteerd en krijgen de mogelijkheid om maaltijden aan huis af te nemen.

Alle externe activiteiten in Dorpshuis De Rijstpekker via zaalverhuur zijn geannuleerd. Ook de Babbelbuur rijdt niet uit.

*

Minder mobielencentrale

De minder mobielencentrale biedt een beperkte dienstverlening, enkel voor strikt noodzakelijk vervoer van individuele gebruikers.

*

Thuiszorgdiensten

De dienst maaltijden aan huis blijft gegarandeerd.

De poetsdienst biedt enkel nog een minimale dienstverlening aan.

De gezondheidsconsultaties gaan niet door.

Wie vragen heeft, kan terecht bij de Zorglijn 056/89 91 00 of zorglijn@zbharelbeke.be.