zorgbedrijf / Covid-19

Covid-19

Op deze pagina geven wij een opsomming van de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het corona virus zoals die gelden voor Zorgbedrijf Harelbeke. Verder gelden ook alle maatregelen die de overheid heeft uitgevaardigd. Deze maatregelen gelden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die noodzakelijk zijn.

In alle gebouwen van het woonzorgcentrum geldt een ALGEMENE MONDNEUSMASKERPLICHT!  Draag bij het betreden en het verplaatsen in de gebouwen van het Zorgbedrijf dus steeds een mondmasker.

WOONZORGCENTRA

Bezoek is mogelijk in beide woonzorgcentra.  Je kan zowel op de kamer als in de cafetaria van het WZC op bezoek komen.

Bezoek is enkel mogelijk indien je zelf niet ziek bent.

  • Tijdens het bezoek dragen zowel de bezoeker als de bewoner een chirurgisch mondneusmasker.
  • Maximum 2 bezoekers kunnen tegelijkertijd op bezoek komen.

Klik hier voor de geldende bezoekregeling.

CENTRUM VOOR DAGVERZORGING

Het centrum voor dagverzorging blijft open.

Kom je een gast van het centrum voor dagverzorging bezoeken, draag dan steeds een chirurgisch mondneusmasker.

LOKALE DIENSTENCENTRA

In dienstencentrum De Parette, dienstencentrum De Vlinder en Dorpshuis De Rijstpekker kan je komen eten in het restaurant. Je reserveert je maaltijd via het onthaal uiterlijk voor 09u00. In dorpshuis De Rijstpekker is het onthaal open van 8u30-12u00, de telefoon wordt in de namiddag omgeleid naar het onthaal van De Vlinder. Inschrijven doe je ook voor 09u00.

We zien je heel graag terug in de cafetaria’s van onze 3 dienstencentra. De cafetaria van De Parette is dagelijks open van 14u00 tot 17u00 en op donderdag ook van 9u00 tot 13u00. De cafetaria van de Vlinder opent dagelijks de deuren van 14u00 tot 17u00 + op donderdag ook van 10u00 tot 12u00. De cafetaria van de Rijstpekker is open van maandag tot en met vrijdag van 14u00 tot 17u00.

In de lokale dienstencentra gelden de horecaregels.  Dit wil zeggen dat je bij een bezoek aan de cafetaria of het restaurant van één van onze lokale dienstencentra of het dorpshuis een coronapas en jouw identiteitskaart zal moeten voorleggen.

Nog geen coronapas? Deze handleiding beschrijft hoe je een coronapas kan aanvragen.

Een overzicht van onze clubwerkingen en activiteiten vind je in onze activiteitenkalender. Inschrijven kan via het onthaal van je dienstencentrum door langs te komen, te mailen of te bellen.

De wijkhuisjes zijn open.

Contactberoepen zoals gespecialiseerde voetverzorgers zijn aan de slag. Bezoekers van De Vlinder kunnen opnieuw terecht in het dienstencentrum voor een behandeling op vrijdag. Je maakt je afspraak via het onthaal van De Vlinder (056 73 53 90). Bezoekers van De Parette kunnen terug naar het vertrouwde pedicurelokaal op maandag. Je maakt je afspraak via het onthaal van De Parette (056 73 51 80).

Ook de kapster start weer op in dienstencentrum De Vlinder.  Je maakt je afspraak via 056 73 53 90.

Zorgbedrijf Harelbeke voorziet ook opvolging voor mensen in de thuissituatie. Sinds het begin van de coronacrisis werden systematisch 80-plussers opgebeld om te vragen hoe het met hen gaat, of we hen ergens mee kunnen helpen. In het kader van buurtgerichte zorg gaan we ook naar die mensen toe. Met 1-op-1 bezoekjes en gesprekjes willen wij de mensen in de verschillende buurten van Harelbeke beter leren kennen en ondersteunen.

De gezondheidsconsultaties gaan niet door.

MINDER MOBIELENCENTRALE

De minder mobielencentrale biedt vervoer aan.  Uiteraard draag je steeds een chirurgisch mondneusmasker.

DIENSTEN AAN HUIS

De dienst maaltijden aan huis blijft gegarandeerd.  Ook de poetsdienst komt gewoon verder langs.

Wie vragen heeft, kan terecht bij de Zorglijn 056/89 91 00 of zorglijn@zbharelbeke.be.