zorgbedrijf / Kalender

blijf op de hoogte

Vorming

Niemand is te oud om bij te leren! De wereld om ons heen evolueert snel en aan levenslang leren wordt meer belang gehecht. Taal- en computerlessen, voordrachten, (bedrijfs)uitstappen, … geven je de kans je verder te ontplooien en nieuwe dingen te leren.

E-boeken lezen op tablet of e-reader DCP

Naast de 'gedrukte' boeken kan je ook 'digitale' boeken lezen op digitale toestellen zoals een tablet, computer, e-reader (en eventueel ook op een smartphone). Deze toestellen hebben het voordeel dat je er honderden boeken op kan plaatsen en dit zonder extra gewicht. Deze boeken kunnen aangekocht worden (of zijn gratis terug te vinden in de App-store of Play Store) maar kunnen ook ontleend worden in diverse bibliotheken. Meestal stellen bibliotheken e-readers ter beschikking waarop dan e-boeken worden geïnstalleerd. Er is nu ook een CloudLibrary waarbij je als lid van de bib toegang krijgt tot ruim 10 000 gratis e-boeken: fictie of non-fictie. Tijdens deze sessie, verzorgd door Seniornet en bibliotheek Harelbeke, installeren we de nodige apps/software om probleemloos e-boeken te kunnen downloaden en lezen. Breng je tablet/iPad of e-reader mee.