zorgbedrijf / Kalender

blijf op de hoogte

Vorming

Niemand is te oud om bij te leren! De wereld om ons heen evolueert snel en aan levenslang leren wordt meer belang gehecht. Taal- en computerlessen, voordrachten, (bedrijfs)uitstappen, … geven je de kans je verder te ontplooien en nieuwe dingen te leren.

Engels voor op reis DCP

In veel landen kan je je in het Engels verstaanbaar maken. Je Engels onderhouden, bijschaven of aan de hand van ludieke leerstof nieuwe woorden leren die je op reis kan gebruiken: met veel enthousiasme brengt Luc Debels je 'Engels voor op reis' (of misschien ook thuis) bij.