zorgbedrijf / Kalender

blijf op de hoogte

Vorming

Niemand is te oud om bij te leren! De wereld om ons heen evolueert snel en aan levenslang leren wordt meer belang gehecht. Taal- en computerlessen, voordrachten, (bedrijfs)uitstappen, … geven je de kans je verder te ontplooien en nieuwe dingen te leren.

Franse les (beginners - 2de halve reeks)

Welkom in onze praatgroep beginners onder begeleiding van oud-leerkracht Marcel Callewier. Je kan je inschrijven voor deze tweede reeks die start na de herfstvakantie