zorgbedrijf / Kalender

blijf op de hoogte

Vorming

Niemand is te oud om bij te leren! De wereld om ons heen evolueert snel en aan levenslang leren wordt meer belang gehecht. Taal- en computerlessen, voordrachten, (bedrijfs)uitstappen, … geven je de kans je verder te ontplooien en nieuwe dingen te leren.

Franse les (gevorderden - 2de halve reeks)

Om je Frans op peil te houden of net bij te schaven, ben je steeds welkom in onze praatgroepen Frans. Deze worden met veel expertise begeleid door (oud-leerkracht) Marcel Callewier. Er is een groep voor beginners (9u00) en een groep voor gevorderden (10u15). De tweede halve reeks start na de herfstvakantie.