zorgbedrijf / Kalender

blijf op de hoogte

Vorming

Niemand is te oud om bij te leren! De wereld om ons heen evolueert snel en aan levenslang leren wordt meer belang gehecht. Taal- en computerlessen, voordrachten, (bedrijfs)uitstappen, … geven je de kans je verder te ontplooien en nieuwe dingen te leren.

Gebruikersgroep Android tablet

In deze gebruikersgroep wisselen tabletgebruikers tips en weetjes uit onder elkaar. Vrijwilligers Willy en Eddy leiden alles in goede banen. Om deze gebruikersgroep te kunnen volgen, dien je over de nodige basiskennis te beschikkern. Enkel Android toestellen komen aan bod.