zorgbedrijf / Kalender

blijf op de hoogte

Vorming

Niemand is te oud om bij te leren! De wereld om ons heen evolueert snel en aan levenslang leren wordt meer belang gehecht. Taal- en computerlessen, voordrachten, (bedrijfs)uitstappen, … geven je de kans je verder te ontplooien en nieuwe dingen te leren.

Gebruikersgroep Android tablet

De gebruikersgroep Android tablet is niet aan zijn proefstuk toe: in maart staat de teller van de bijeenkomsten op 50! De formule blijft dezelfde: onder begeleiding van Willy en Eddy worden tips en tricks uitgewisseld over het gebruik van de Android tablet. Basiskennis is een voorwaarde tot deelname. De plaatsen zijn beperkt!