zorgbedrijf / Kalender

blijf op de hoogte

Vorming

Niemand is te oud om bij te leren! De wereld om ons heen evolueert snel en aan levenslang leren wordt meer belang gehecht. Taal- en computerlessen, voordrachten, (bedrijfs)uitstappen, … geven je de kans je verder te ontplooien en nieuwe dingen te leren.

Gebruikersgroep Android tablet DCP

Leer je graag iets bij over apps, heb je vragen rond je Android tablet, heb je zelf iets ontdekt dat je graag zou delen met anderen? De gebruikersgroep is er voor iedereen die een Android tablet heeft en interesse heeft in digitaal bijleren. Je beheerst de basiskennis van je toestel.