zorgbedrijf / Bestuur

Bestuur

Algemene Vergadering

Het zorgbedrijf wordt aangestuurd door een brede Algemene Vergadering bestaande uit 11 OCMW raadsleden en 2 schepenen.

undefined

Algemene vergadering, van links naar rechts: Patrick Claerhout, Hans Piepers, Hannes Byttebier, Sylvia Degezelle, Hendrik Vandamme, Dominique Windels, Jan Van Coile, Filip Lainez, Melissa Depraetere, Mia Verhaeghe, Marijke Ostyn, Inge Bossuyt (ter vervanging van burgemeester Alain Top), Michaël Vannieuwenhuyze.  (Jacinta Vandorpe en Ingrid Calland ontbreken op de foto). Raadslid Hannes Byttebier werd vervangen door Claudine Vandebuerie.

Raad van Bestuur

Het dagelijks beleid wordt bepaald door een krachtige Raad van Bestuur die samengesteld is uit 6 OCMW raadsleden, 1 schepen, burgemeester en OCMW secretaris.

undefined

Raad van Bestuur, van links naar rechts:  Michaël Vannieuwenhuyze, Dominique Windels, Mia Verhaeghe, Jan Van Coile, Hans Piepers, Hannes Byttebier, Filip Lainez, Hendrik Vandamme.  Raadslid Hannes Byttebier werd vervangen door Ingrid Calland.

Directiecomité

Het directiecomité neemt beslissingen inzake dagelijks bestuur en maakt de algemene beleidsvoorbereiding van het Zorgbedrijf op.

undefined

Het directiecomité bestaat uit Hans Piepers, algemeen directeur, Gerdy Haes, coördinerend directeur ouderenzorg, Kenny Verhulst, directeur aankoop & facilitair beheer, Rudy Eggermont, financieel directeur, Frederik Hellyn, directeur IT.  Niet op de foto: Dominique Windels, voorzitter, zetelt in het directiecomité met raadgevende stem.