zorgbedrijf / Kalender

blijf op de hoogte

Vorming

Niemand is te oud om bij te leren! De wereld om ons heen evolueert snel en aan levenslang leren wordt meer belang gehecht. Taal- en computerlessen, voordrachten, (bedrijfs)uitstappen, … geven je de kans je verder te ontplooien en nieuwe dingen te leren.

Androidgebruikers gevorderden DCP (smartphone en tablet)

Heb je een Android toestel (smartphone en/of tablet) en wil je het app-landschap voor Android dieper gaan uitspitten? Dan is de groep ‘Androidgebruikers gevorderden’ iets voor jou. De bijeenkomsten gaan door op de derde vrijdag van de maand (niet tijdens schoolvakanties) in LDC De Parette.