zorgbedrijf / Missie

Missie

Vanuit onderstaande missie wenst Zorgbedrijf Harelbeke haar doelstellingen te realiseren:

Gedreven door menselijke waardigheid en met warme deskundigheid, speelt zorgbedrijf Harelbeke in op de zorg- en welzijnsbehoeften van ouderen.

Visie

We willen een samenleving waar ouderen op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Hun zorg- en welzijnsbehoeften bepalen wat wij doen.  Daar waar nodig en kenmerkend, voeren we een doelgroep specifiek beleid.

Met onze ondersteuning en zorg willen we de autonomie, de waardigheid en de levenskwaliteit van mensen behouden, herstellen, ondersteunen of daar waar mogelijk verbeteren.  Ook informeren en sensibiliseren we hen preventief over hun zorg- en welzijnstraject.

Deze dienstverlening is beschikbaar, (financieel) toegankelijk en kwaliteitsvol.

Onze eigen professionele zorg en ondersteuning is niet voor alles de (enige) oplossing.  We werken daarom samen met andere (professionele) actoren.

Onze organisatie houdt het goede vast, maar is ook voortdurend op zoek naar vernieuwing.

Tevreden en betrokken medewerkers zijn onze stuwende kracht.

Vrijwilligers versterken onze dynamiek.