zorgbedrijf / Vrijwilligen
Vrijwilligen

Vrijwilligen

Ben je sociaal en wil je je voor anderen inzetten? Heb je zin om een steentje bij te dragen in onze werking? Af en toe een uurtje of regelmatig?

Wij bieden je

  • Een zinvolle, onbezoldigde vrijetijdsbesteding
  • Een ruime keuze aan vrijwilligerswerk
  • Maatwerk: je kiest zelf hoeveel tijd je kan en wil investeren, waar je je wil inzetten en welke taken je wenst op te nemen.
  • Een degelijke verzekering: burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand
  • Een duidelijk aanspreekpunt en de nodige begeleiding
  • Regelmatig vorming of opleiding
  • Een jaarlijks vrijwilligersfeest en tal van andere voordelen

Het Zorgbedrijf streeft ernaar een organisatie te zijn die ‘met mensen voor mensen werkt'.

Meer dan 250 vrijwilligers

Momenteel zijn bij ons bijna 260 vrijwilligers actief. Zij zijn van onschatbare waarde voor de bewoners van de woonzorgcentra, de gasten van het centrum voor dagverzorging, de bezoekers van de dienstencentra, de thuiswonende senioren die gebruik maken van het minder mobielenvervoer of diensten zoals 'allo, allo'.

Vrijwilligers bieden een meerwaarde aan onze organisatie. Ze geven de zorg extra kleur. Het brengen van een bezoekje, hun persoonlijke aandacht, het samen ondernemen van activiteiten, een helpende hand, een schouderklopje, … dragen eraan bij dat mensen zich prettig voelen.

Zorgbedrijf Harelbeke streeft naar een eigentijdse en kwalitatieve dienstverlening.

Onze vrijwilligerswerking werd erkend door de Vlaamse Overheid als Autonome Vrijwilligersorganisatie.

Een vraag of interesse?  Neem contact via vrijwilligerswerk@zbharelbeke.be of 056/73 51 80.