zorgbedrijf / raad van bestuur

raad van bestuur

Het dagelijks beleid wordt bepaald door een krachtige raad van bestuur die samengesteld is uit 6 OCMW-raadsleden, 1 schepen, de burgemeester (met raadgevende stem) en de algemeen directeur van het zorgbedrijf.  De lijst van besluiten genomen door de raad van bestuur kan je hieronder consulteren.

De besluitenlijsten van voorgaande jaren kan je hier consulteren.

besluitenlijst raad van bestuur 27.04.2022

besluitenlijst raad van bestuur 26.01.2022

besluitenlijst raad van bestuur dd. 22.12.2021

besluitenlijst raad van bestuur dd. 24.11.2021

besluitenlijst raad van bestuur dd. 27.10.2021

besluitenlijst raad van bestuur dd. 23.02.2022

besluitenlijst raad van bestuur dd. 30.03.2022

besluitenlijst raad van bestuur dd. 25.05.2022

besluitenlijst raad van bestuur dd. 29.06.2022

besluitenlijst raad van bestuur dd. 21.09.2022

besluitenlijst raad van bestuur dd. 26.10.2022

besluitenlijst raad van bestuur dd. 30.11.2022

 • Lynn Callewaert
  Lynn Callewaert voorzitter
 • Alain Top
  Alain Top burgemeester
 • David Vandekerckhove
  David Vandekerckhove bestuurder
 • Filip Lainez
  Filip Lainez bestuurder
 • Rosanne Mestdagh
  Rosanne Mestdagh bestuurder
 • Elke Vlaeminck
  Elke Vlaeminck bestuurder
 • Lise_Marie Platteau
  Lise_Marie Platteau bestuurder
 • Wout Patyn
  Wout Patyn bestuurder
 • Gerdy Haes
  Gerdy Haes algemeen directeur