zorgbedrijf / Privacy

Privacy

Privacyverklaring Stad Harelbeke, Huis van Welzijn Harelbeke en Zorgbedrijf Harelbeke

Datum van de laatste update: 21/09/2018

De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor Harelbeke erg van belang. Via deze privacyverklaring wensen wij u graag te informeren over o.a. :

• de persoonsgegevens die wij van u verwerken

• de verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

• de rechten en de wijze waarop u uw rechten als betrokkene kan uitoefenen

• de maatregelen die wij genomen hebben om uw persoonsgegevens te beschermen

U kan onze volledige privacyverklaring hier nalezen.