zorgbedrijf / Kalender

blijf op de hoogte

Vorming

Niemand is te oud om bij te leren! De wereld om ons heen evolueert snel en aan levenslang leren wordt meer belang gehecht. Taal- en computerlessen, voordrachten, (bedrijfs)uitstappen, … geven je de kans je verder te ontplooien en nieuwe dingen te leren.

Creaclub DCP

De creaclub verwelkomt graag (nieuwe) mensen. De vrijwilligers staan paraat voor een praatje en helpen je graag bij jouw creatieve creaties